افرادی که به آنها ارز مسافرتی تعلق نمی گیرد

658

در تازه‌ترین شرایط ایجاد شده برای استفاده از ارز مسافری، به کسانی که ویزای آنها بیش از ۳ ماه باشد ارز مسافری تعلق نمی‌گیرد.


دسته : خبر

اندروید
قالب وبلاگ
گردنبند دو قلب


بستن