بفرمائید شام ! + تصاویر

657

شاید به هیچ قیمتی حاضر نباشید لب به این غذاها بزنید.دیدن برخی از اینها دقیقا برای کور شدن یک هفته ای اشتهای شما کافیست. گفتنی است که اغلب این غذاها در کشور چین طرفدار دارند.

۱- سالاد عنکبوت در چین


اندروید
قالب وبلاگ
گردنبند دو قلب


بستن