خانه / خبر / مرگ دلخراش پسر 12 ساله در کوره آتش مقابل چشمان پدرش

مرگ دلخراش پسر 12 ساله در کوره آتش مقابل چشمان پدرش

پسر بازیگوشی که در غفلت پدرش در کوره آتش با گرمای 800 درجه سقوط کرده بود به خاکستر تبدیل شده و اثری از او باقی نماند. محمد 12 ساله چندی پیش هنگام بازی در محل کار پدر خود و در مقابل به داخل کوره آتش سقوط کرد و در حرارت 800 درجه کوره ای که 12 سال ،مداوم روشن مانده بود سوخت و اثری از او باقی نماند. پدر محمد که با دیدن مرگ سوزناک پسر خود کنترلی بر رفتار و حرکاتش نداشت، بلافاصله جلو رفت و با گریه و ناله پسر خود را صدا می زد اما هیچ پاسخی از او نمی شنید .

او آن قدر به شعله های آتش نزدیک شده بود که خودش نیز از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد و برای مداوا به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال یافت.

پدرمحمد هم اکنون تحت درمان قرار دارد اما او هیچگاه خاطر تلخ این مصیبت حزن انگیز را از یاد نخواهد برد.

گردآوری : گروه اینترنتی ببینین . کام