خانه / خبر / كهن‌ترين لالايي جهان +ترجمه فارسي

كهن‌ترين لالايي جهان +ترجمه فارسي

به گزارش مشرق، متن کامل اين لالايي به زبان اصلي و ترجمه فارسي آن بدين شرح است:

روڵه لاي لايه، كۆرپه‌م لاي لايه
rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
نزانم بوچي ده‌نگت ده‌رنايه
nizānim bočî dangit darnāya
ئاشيمه ووهوو وه‌هيشتم ئه‌ستي
astîāšê wohū wahîštim astî
ئووشتا ئه‌ستي‌يه ئووشتا ئه‌همايي
oūštā astîya oūštā ahmāyî
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
يه‌تا ئاهووه تي‌ري‌يو ئه‌تها
yatā āhowa tîrîyo athā
ره‌تووش ئه‌‌شاته چيت هه‌چا يه‌تا
ratūš ašāta čît hačā yatā
وه‌نگه هو ئه‌شا ده‌زدا ئامه‌نه‌نگ
wanga ho ašā dazdā āmanang
شيوس نه‌نامه ئه‌نگ هواشه‌ مه‌زدا
šîyūs nanāma ang hwāša mazda
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
خشته‌ري ميچا ئاهورايي ئا
xištarê mêcā āhorāyî ā
ييم درگو پي‌يو ده‌ده‌ت راستاريم
yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm
رۆڵه لاي لايه، كۆرپه‌م لاي لايه
rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
گوێ بگره له من، ده‌نگي ئه‌زدايه
gwê bigra lamin dangî azdāya
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم…
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm…

برگردان به فارسي
فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمي دانم چرا صدايت درنمي‌آيد.
راستي و داد، بهترين است.
پاكي، خوشبختي است.
خوشبختي براي كسي است كه راستي و داد را براي راستي و داد انجام دهد همان گونه كه خداوند، راستي و دادگري است.
راهبر دنيايي نيز بايد بر پايه راستي و دادگري برگزيده شود.
اين دو با كردارها و انديشه نيك(وهومن) برگزيده مي‌شوند تا همه كردارها، از روي نيكي و راستي و خرد انجام داده شوند همان گونه كه خداوند راستي و دادگري است و راستي و دادگري در همه جا خود را بنماياند و نيك كرداري، با نيروي خدايي پرورش يابد و به ياري ناتوانان وناداران بشتابد.
فرزندم لالا، دلبندم لالا
گوش به من بسپار، صداي خداوند است همان گونه كه خداوند، راستي و دادگري است.
و …

وزن اين لالايي، ده هجايي از اوزان قديم ايراني و از اوزان گاثاهاست. همه اشعار، تك بيتي و فولكلوري ترانه هاي كردي نيز برهمين وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا (تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن) اين لالايي از نيايشهاي معروف مهريان و زردشتيان است كه از زمانهاي بسيار دور به يادگار مانده است.

گردآوری : گروه اینترنتی ببینین . کام

منبع : مشرق نیوز