خانه / اس ام اس / اس ام اس عاشقانه سری (22)

اس ام اس عاشقانه سری (22)

یخ واسه اینکه آب رو خنک کنه خودش رو فدا میکنه ، آهای رفیق ، یخ روزگارتم !

******** اس ام اس عاشقانه*******

آسمان را به پاس خورشید ، باغ را به حرمت گل و تو را به خاطر قلب مهربانت دوست دارم

******** اس ام اس عاشقانه*******

خدایا ! دستانی را در دستانم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود

******** اس ام اس عاشقانه*******

نقاش خوبی نبودم اما این روزها به لطف تو انتظار را دیدنی میکشم

******** اس ام اس عاشقانه*******

موجی از بوسه را بر ساحل دلت میفرستم تا بدانی فراموش نشدنی هستی

******** اس ام اس عاشقانه*******

وقتی لبخند به دنبال جایی برای نشستن است ، آرزو دارم در آن نزدیکی ها باشی

******** اس ام اس عاشقانه*******

آرزویم این است ، در پس این همه دیوار ، با آرزوهایت یک به یک کنی دیدار

******** اس ام اس عاشقانه*******

گفتی فراموش کردن کار ساده یست ، تو فراموش کن ، من این ساده ها را بلد نیستم

******** اس ام اس عاشقانه*******

هزار شاخه گل سرخ از گلستان کوچک قلبم پیشکش وجود آسمانیت ، به خاطر مهربانیت !

******** اس ام اس عاشقانه*******

مزاحم شدم ببینم گلخونه ی قلبتون برای یه شاخه گل تنها جا داره ؟

******** اس ام اس عاشقانه*******

ما بخار شیشه ایم ، نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

******** اس ام اس عاشقانه*******

همیشه سخت ترین سیلی رو از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود .